Nuuk Paamiut Ittoqqortoormiit Tasiilaq Generelle bestemmelser Generelle bestemmelser for områdetyper A-E Kortsøgning

Du er her: Regler for byer og bygder Delområder Vedtaget 30A6

30A6  Boligområde ved Attertumut

Lokation - by/bygd Tasiilaq 
Formål Boligformål 
Anvendelse generelt Boligområder 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende énfamilieshuse eller dobbelthuse, tæt-lav boligbebyggelse som rækkehuse o.l. samt etageboligbebyggelse. 
Eksisterende forhold Området er et fuldt udbygget boligområde. Området har et areal på cirka 2,2 ha og rummer cirka 70 boliger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres i op til 2 etager. Etageboligbebyggelse kan for en begrænset del af bygningen opføres i op til 3 etager for at tilpasse terrænforskelle. 
Restrummelighed Der kan ikke udlægges nye byggefelter i området. Der kan opføres nyt byggeri som erstatning og udvidelse af eksisterende bebyggelse. 
Trafik og Teknisk Forsyning Området vejbetjenes fra Eertasimappimmut. 
Bevaringshensyn Eksisterende slædespor i området skal bevares.
Ny bebyggelse i området kan kun opføres i forbindelse med sanering eller byfornyelse. 
Klausulerede zoner Ingen særlige bestemmelser 
Særlige bestemmelser Ingen særlige bestemmelser 

Sidst redigeret 3-4-2017


WEB by COWI